Пламен Генчев

Боян Боев

Председател на Съвета на Директорите
Боян Боев е роден на 15 декември 1979 година. В момента е директор Дирекция "Финансово-икономическа" в ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД. Вече е председател на Съвета на Директорите на Берое.

Илко Русев

Член на Съвета на Директорите
Илко Русев е роден на 25 септември 1973 година. Изпълнява функцията на заместник-директор по въпросите "Маркетинг и обществени поръчки" в ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД.

Наско Шилигарски

Член на Съвета на Директорите
Наско Шилигарски е роден на 30 май 1954 година. В момента е Заместник директор на Дирекция "Административен, данъчен и финансов контрол" в ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД.

Акционери

Общ брой акции: 50 000 с номинал 1 лв.
Разпределение на акциите:
ТЕЦ Марица Изток 2 - 50 000 акции