Къде е древният град Берое

Траките

Ръководството на "Национален фенклуб - Берое Стара Загора" взе решение да се включи в инициативата за изясняване на твърдението на инж. Димитър Димитров за съществуването на древния тракийски град Берое. За целта фенклубът се включи в Инициативния комитет, който е създаден с цел набирането на необходимите средства за извършването на сондажните разкопки.

Открита е банкова сметка IBAN: BG44SOMB91301045183101 и BIC: SOMBBGSF в "Общинска банка" АД в Стара Загора. По тази сметка всеки може да внесе парична сума според възможностите си и по този начин да подкрепи тази градска кауза, в която вече се включихме активно чрез отворен за всеки Инициативен комитет: ПФК "Берое Стара Загора"; "Национален фенклуб – Берое Стара Загора"; Народно читалище "Св. Климент Охридски"; ТВ Стара Загора; вестник "Новината"; Сдружение "Българска орда"; Beroe Online - фенсайт и фенрадио; "ФК Берое 1916 – ветерани" и други организации и личности от града.

Повече за древния град Берое може да се прочете в темата, създадена във форума към сайта.

Фенклубът гарантира, че събраните средства ще бъдат използвани по предназначение - сондажни разкопки на археологически обект № 2300304 в околностите на град Стара Загора. Те ще бъдат извършени от специалистите от Националния археологически институт с музей при БАН, които при посещение на обекта са проявили интерес за проучване на района.

Поемаме отговорността в определени моменти да обявяваме наличните средства по сметката, както и имената на дарителите. След събирането на необходимите средства за начало на сондажните разкопки (по изчисления на специалистите от института около 25 000 лв), набраната парична сума ще бъде оповестена, изтеглена в присъствието на журналисти и на база на нея ще се възложи проучването на обекта от Националния археологически институт с музей при БАН. Инициативният комитет е отворен за всички и всеки който иска може да се включи в него. Допълнителни въпроси и мнения по темата могат да бъдат споделени в посочената по-горе тема от форума към сайта.

Траките