Общо събрание на фенклуба

30.06.2008 г.

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ Управителния съвет на СНЦ „Национален фенклуб – Берое Стара Загора” Стара Загора свиква общо събрание на сдружението на 25.07.2008 г. от 19.00 часа в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” №100, комплекс „Верея”, зала №2, при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на Управителния съвет на сдружението и финансов отчет;
2. Промени в състава на управителния съвет на сдружението и председателя на сдружението;
3. Промяна адреса на управления на сдружението;
4. Промени в устава на сдружението;
5. Разни.

На събранието могат да присъстват и да изказват мнение всички беройци, които се интересуват от дейността на фенклуба, независимо дали са съпричастни с дейността му. Няма да бъдат допуснати привърженици на други отбори и журналисти. Информация за случилото се на събранието и взетите решения ще бъде публикувана на следващия ден във фенсайта www.beroe-bg.com.

Напомняме, че Сдружение с нестопанска цел „Национален фенклуб – Берое Стара Загора” е учредено през 2000 година от привърженици на футболния клуб „Берое”. Сдружението е създадено с цел осъществяване на организирана подкрепа на футболният отбор „Берое” и популяризиране на „Берое”, футболната игра и спорта. „Национален фенклуб – Берое Стара Загора” е независима организация, а членуването и/или участието в дейността й е на доброволен принцип.