Трима нови в УС на фенклуба

26.07.2008 г.

В зала 2 на комплекс "Верея" от 19:00 часа на 25.07.2008 г. се проведе Общо събрание на Национален фенклуб - Берое Стара Загора. В препълнената до краен предел зала на хотелския комплекс феновете на Берое трябваше да заседават по предварително обявен в Държавен вестник 5-точков дневен ред.

В началото на заседанието за председател на събранието бе избран адвокат Дамян Георгиев. Първата и най-обстойна точка от дневния ред бе отчет за дейността на управителния съвет на фенклуба и финансовото състояние на организацията. Отчетът бе направен от председателя на УС на НФК Берое Стара Загора Иван Желев и бе единодушно приет от участниците в събранието.

При втората точка от дневния ред бе направено предложение УС на НФК да подаде оставка и да се премине към избор на нов състав на ръководната структура на фенклуба. Решението бе прието с обикновено мнозинство, като значителна група от участниците в събранието гласуваха против освобождаването на УС.

При процедурата за издигане на нови членове на УС на НФК се получиха 7 предложения за 7-членния състав на УС - Иван Желев, Николай Илиев, Йордан Боев, Евгени Иванов, Мирослав Колев, Нейко Енев и Мирослав Маринов. Общото събрание единодушно одобри предложения състав на новия УС на НФК. Практически трима от членовете са нови за управителния орган - Йордан Боев, Евгени Иванов и Мирослав Колев.

Последва и избор на председател на УС на НФК, като Общото събрание на фенклуба единодушно подкрепи единствената издигната кандидатура - на Иван Желев.

Събранието на фенклуба продължи с точките 3, 4 и 5 - съответно промяна на адреса на организацията, промени в устава на НФК и разни, където бяха обсъдени редица въпроси, свързани с организацията на домакинските мачове, гостуванията, взаимодействието между фенклуб и клуб, фенклуб и местни власти, а както и с органите на реда.

Ден след общото събрание на Национален фенклуб - Берое Стара Загора се състоя традиционният събор на феновете на "зелените", който продължава и в момента.